TOROCK

Zpět

Mechanicko-lepící hmoždinka EVOlution

Hmoždinka EVOlution je šroubovací a lepící hmoždinka pro mechanické upevnění tepelně izolačních desek z EPS do ETICS. Hmoždinka se skládá ze síťkového pouzdra z polyamidu a hmoždinky s ocelovým pozinkovaným šroubem.

EVO Lepící pěna spojí síťkové pouzdro s izolantem v celé jeho tloušťce. Tímto spojem získáme vysoké hodnoty protažení hmoždinky izolantem (Rjoint, Rpanel). Patentované řešení spoje takto zajišťuje vyšší a spolehlivější upevnění izolantu s nosným podkladem než řešení talířovými hmoždinkami.

Hmoždinka EVOlution pokryje tloušťky izolantu od 100 mm do 260 mm.

Je určená do podkladních materiálů z betonu, plné i děrované cihly, lehčeného betonu a pórobetonu. 

Výhody

 • vysoké hodnoty protažení izolantem EPS
 • inovativní a jednoduchá montáž
 • minimální skladové zásoby
 • jeden produkt pro více tlouštěk izolantů
 • nulový prostup tepla
 • snížení rizika vykreslení hmoždinek na fasádě
 • schválení pro všechny třídy stavebních materiálů (A, B, C, D, E)
 • pevná krabice s držákem na lešení 
 • 200 ks v malém balení - výrazná úspora logistických nákladů

 

 

Technická data

 • Evropské technické schválení ETA 12/0093
 • průměr hmoždinky: 8 mm
 • délka hmoždinky: 100 mm
 • užitná kategorie dle ETAG014: A, B, C, D, E 
 • bodový součinitel prostupu tepla: 0,0 [W/K]
 • minimální hloubka vrtání:    A, B, C          35 mm  
                                                 D, E               60 mm  
 • minimální kotevní hloubka: A, B, C          25 mm  
                                                 D, E               50 mm
 • minimální tloušťka izolantu:  
  novostavba (10 mm lepidla)
                                                 A, B, C         120 mm
                                                 D, E              120 mm
  rekonstrukce (30 mm lepidla a omítky)
                                                 A, B, C         100 mm
                                                 D, E              120 mm
 • maximální tolerance neúnosné vrstvy 35 mm

 

Charakteristická zatížení

Kategorie materiálu Podkladní materiál         Nrk (kN)
A beton C 12/15 podle EN 206-1         1,5
A beton C 50/60 podle EN 206-1         1,5
B plná cihla podle EN 771-1            1,5
B vápenopísková tvárnice podle EN 771-2         1,5
C vápenopísková děrovaná tvárnice podle EN 771-2         1,2
C děrovaná cihla podle EN 771-1         0,75
D lehčený beton LAC 6          0,9
E pórobeton podle EN 771-4         1,2
             

EVO Lepící pěna

EVO Lepící pěna slouží ke spojení hmoždinky EVOlution s izolantem EPS.  

Více informací zde

EVO Vrtací adaptér 

EVO Vrtací adaptér 260 je přípravek, kterým se vyvrtá otvor pro hmoždinku.

Více informací zde

EVO Distance Control 

EVO Distance Control je montážní přípravek s vyměnitelným bitem Torx T30 pro montáž hmoždinky EVOlution. 

Více informací zde

 

EVO Montážní sada 

Složení EVO Montážní sady naleznete zde