TOROCK

PARA-ROCK - parapetní systém pro ETICS

PARA-ROCK je parapetní systém pro okna montovaná na líc obvodového zdiva nebo předsazenou montáží do ostění tvořeného z ETICS.

Systém obsahuje parapetní omítkové profily SOL-PAD (pravý a levý), do kterých se zasouvá parapetní plech nebo parapetní deska, izolační spádový klín, parapetní plech či parapetní desku a příslušenství.

Parapetní omítkové profily SOL-PAD zajistí odvod vody, utěsní parapetní lůžko, umožní prostor pro potřebnou dilataci a vytvoří precizní napojení na ostění otvorových výplní.

Parapetní plech nebo parapetní deska není ve styku s fasádou a tím je umožněna jejich dilatace.

Montáž parapetního plechu nebo parapetní desky se provádí až po realizaci ETICS - tím se snižuje riziko jejich poškození. 

 

PARA-ROCK  parapetní systém pro ETICS je určen pro okna upevněná:

 • u vnějšího líce stěny
 • předsazená

 

 

Parapetní omítkový profil  SOL-PAD

Parapetní omítkové profily SOL-PAD slouží pro spolehlivé napojení parapetních plechů a parapetních desek na ostění a na parapetní podkladní profil okenního rámu.

Sada se skládá ze dvou omítkových profilů z jakostního plastu s okapničkou (pravé a levé provedení), definovaným odvodem vody a profilováním na spodní straně pro vlepení do těsnící hmoty.

Spád parapetní plochy je 5°.

Na parapetní omítkové profily se nasunou přiložené lišty se sklotextilní síťovinou pro zaomítnutí lepícím a stěrkovým tmelem a omítkou v ostění.

Parapetní omítkový profil SOL-PAD je patentově chráněným výrobkem.

  

 

Výhody

 • použití pro parapetní plechy i pro kamenné a keramické parapetní desky
 • jednoduché zabudování
 • precizní vzhled
 • dlouhodobá odolnost proti hnanému dešti
 • volné zasunutí parapetního plechu nebo parapetní desky 
 • spolehlivě umožňuje dilataci
 • montáž parapetního plechu nebo parapetní desky až po zhotovení ETICS - odpadá riziko poškození parapetního plechu či parapetní desky

 

 

 

Technická data

 • hloubka parapetního lůžka do 280 mm:              SOL-PAD 280/20 
 • hloubka parapetního lůžka nad 280 mm:            SOL-PAD 420/20 
 • hloubka parapetního lůžka do 280 mm:              SOL-PAD 280/30
 • spád parapetní plochy:                                      5° 
 • šířka sklotextilní síťoviny:                                       130 mm 

 

Sada obsahuje

 • parapetní omítkový profil (levý): 1 ks 
 • parapetní omítkový profil (pravý): 1 ks 
 • nasunovací lišta se sklotextilní síťovinou: 2 ks 

 

 

Izolační spádový klín - PARA EPS

Izolační spádový klín z EPS 150 je určen pro vytvoření plochy pro uložení parapetního plechu nebo parapetní desky se spádem 5°.

Výhody

 • jednoduchá a čistá příprava plochy pro parapetní lůžko pro následné vložení parapetního plechu nebo parapetní desky 
 • vyšší pevnost EPS zajišťuje tuhý a rovný podklad pro uložení 

 

Technická data

 • délka klínu:                     1 200mm 
 • šířka klínu:                      280 mm (možno dodat i 160 mm a 420 mm)
 • výška (poměr stran):     64 / 40 mm
 • spád klínu:                      5°  

 

 

 

Parapetní plech - PARA ALU 

Hliníkový parapetní plech na míru svařovaný je ukončen dvěmi bočnicemi. Parapetní plech je určen pro zabudování do systému PARA-ROCK.

Parapetní plech se nepodsouvá (a "nezacvakává") do vnější spodní drážky rámu okna. Prostor mezi parapetním plechem a okenním parapetním podkladním profilem je utěsněn komprimační těsnící páskou.

V případě větších délek parapetu než 3 000 mm je možno parapetní plechy spojit dilatační spojkou.

 

Technická data

 • hloubka parapetního plechu:      od 100 mm do 450 mm
 • tloušťka plechu:                            1,5 mm
 • výška bočního lemu:                    23 mm
 • výška zadního lemu:                    25 mm
 • výška odkapového nosu:             40 mm
 • sklon parapetního plechu:        5° 
 • komprimační těsnící páska:         10x5 mm
 • oboustranné výřezy 12 x 5 mm pro zasunutí do profilů SOL-PAD  
 • základní barvy RAL - 9016, 1021, 2003, 3020, 5005, 6017, 8011, 7012 (speciální odstíny RAL na vyžádání)

 

Zaměření

Délka parapetního plechu PARA ALU se zaměřuje po dokončení základní vrstvy ETICS (kontaktního zateplovacího systému) a měří se jako minimální čistá vzdálenost od svislé vnitřní stěny parapetních omítkových profilů SOL-PAD.
Hloubka parapetu se měří vlevo a vpravo při pohledu na parapet z vnějšího líce fasády. Je to rozměr parapetního plechu kolmo k oknu a to od vnější strany podkladního profilu okna až po navržený přesah parapetního plechu před líc fasády, který je dle ČSN 73 3610 min. 30 mm.
 

Montáž

Na zadní lem parapetního plechu se nalepí komprimační těsnící páska po celé jeho délce. Montáž parapetního plechu se provádí zasunutím a doražením zadního lemu parapetního plechu na parapetní podkladní profil okenního rámu. Parapetní plech se zajistí přišroubováním k parapetnímu podkladnímu profilu okenního rámu nebo přilepením na parapetní lůžko (polymerním lepidlem např. SELENA FIX2 GT). 

Při montáži parapetního plechu se zadní lem nepodsouvá do spodní vnější drážky rámu okna! 

Poznámka:
V případě vlastní výroby parapetního plechu je nutné dodržet výše uvedené rozměry! Od čisté vzdálenosti svislých vnitřních stěn omítkových profilů SOL‑PAD je nutné odečíst dilataci parapetního plechu dle jejich délky (min. 1,5 - 2 mm na každé straně)! Parapetní plech musí být přizpůsoben sklonu 5°. 

 

 

Příslušenství

 

Montážní nástroj SOL-PAD TOOL

Montážní nástroj SOL-PAD TOOL je určen pro snadnou montáž parapetních omítkových profilů SOL-PAD do izolantu v ostění.

 

 

Nástrojem SOL-PAD TOOL se nařezává a brousí izolant v ostění a tím vytváří kapsu pro parapetní omítkové profily
SOL-PAD.

Po dokončení základní vrstvy se zařezává montážním nástrojem SOL-PAD TOOL přesahující parapetní omítkový profil SOL-PAD.

 

Parapetní těsnící lišta SOL-PAD FB

Samolepící parapetní těsnící lišta pro optické připojení parapetních plechů a kamenných nebo keramických parapetních desek k podkladnímu profilu rámu okna. 

Parapetní těsnící lišta se skládá z nalepovací lišty z tvrzeného PVC a z integrovaného těsnícího břitu z měkčeného PVC v bílém nebo černém provedení, odolného proti UV záření a povětrnostním vlivům. Flexibilní břit se přizpůsobí všem tloušťkám parapetních desek. 

  

 

Technická data

 • výška nalepovací části:     16 mm 
 • výška těsnícího břitu:          8 mm 
 • délka lišty:                          1 500 mm

 

Montáž

Při montáži se těsnící lišta nalepí na vnější stranu zadního lemu
parapetního plechu a nebo na zadní hranu parapetní desky.
​​Spolu s ní se pak zasune pod okenní rám až k parapetnímu podkladnímu profilu okenního rámu. 

 


Objednací číslo


Produkt


Technické parametry

Balení  
Profil Síťovina Karton Paleta
1009 SOL-PAD 280/20 zásuvná výška parapetu do 20 mm 2 ks 2 ks 10 sad 48 kart.
1010 SOL-PAD 420/20 zásuvná výška parapetu do 20 mm 2 ks 2 ks 8 sad 28 kart.
1011 SOL-PAD 280/30 zásuvná výška parapetu do 30 mm 2 ks 2 ks 10 sad 48 kart.
1012 SOL-PAD TOOL 20 řezný a brusný nástroj 20 mm 5 ks - - -
1013 SOL-PAD TOOL 30 řezný a brusný nástroj 30 mm 4 ks - - -
1032 Izolační spádový klín PARA EPS 1200 x 280 mm rozměry 1200 mm x 280 mm x 64 / 40 mm 1 ks - - 72 ks
1066 Izolační spádový klín PARA EPS 1200 x 160 mm rozměry 1200 mm x 160 mm x 64 / 50 mm 1 ks - - 96 ks
1067 Izolační spádový klín PARA EPS 1200 x 420 mm rozměry 1200 mm x 420 mm x 64 / 28 mm 1 ks - - 40 ks
1048 Parapetní plech s bočnicemi PARA ALU vyložení od 100 mm do 450 mm - - - -
1088 Parapetní kamenná deska PARA STONE *)        
1089 Parapetní keramická deska PARA CERAMIC *)        
             

Objednací číslo

Produkt


Pro tloušťku parapetu


Délka profilu

Balení
Karton
1014 SOL-PAD FB  parapetní lišta bílá 20 - 30 mm 1500 mm 30 ks
1015 SOL-PAD FB  parapetní lišta černá 20 - 30 mm 1500 mm 30 ks
         
*) Pouze na poptávku

Návod na montáž 

Návod na montáž naleznete zde