TOROCK

Předsazená montáž otvorových výplní WIN-ROCK

Systém pro předsazení oken a dveří WIN‑ROCK vytváří pomocnou konstrukci pomocí speciálních nosných konzol FIXPOINT 80, vyrobených z pevnostního plastu, zajištuje neprůvzdušné napojení oken a dveří na konstrukci stěny a také vnější ochranu připojovací spáry. Nosné konzoly jsou lepeny a mechanicky připevněny na líc konstrukce nosné stěny a umožňují vyrovnat nerovnosti stěny i stavebního otvoru. 


 

Výhody systému

 • Upevnění rámu výplně bez jeho provrtání
 • Systém nezasahuje do ostění v interiéru
 • Významná redukce tepelných vazeb
 • Statické zajištění výplně
 • Snadná rektifikace
 • Rychlá realizace
 • Zajištění stability na různých stavebních materiálech
 • Zajištění dilatace zejména plastových okenních rámů
 • Snadné zajištění neprůvzdušnosti připojovací spáry

 

 

Nosná konzola FIXPOINT 80

 • Základna konzoly s rastrováním pro maximální využití adheze lepidla
 • Rameno konzoly pro upevnění parapetního podkladního profilu a rámu oken a dveří
 • Zkosené propojení základny a ramene konzoly pro snadnou aplikaci těsnící pásky
 • Dvojice vyztužujících žeber pro dosažení vysoké tuhosti konzoly
 • Podlouhlý otvor pro rektifikaci pozice konzoly na stěně
 • Tři dvojice otvorů pro upevnění do nosné konstrukce stěny pro volbu optimální vzdálenosti upevnění vůči hraně stavebního otvoru
 • Podlouhlý otvor pro rektifikaci pozice parapetního podkladního profilu a rámu oken a dveří
 • Pět dvojic otvorů pro spojení nosné konzoly s parapetním podkladním profilem nebo rámem výplně

 

 

 

 

Mechanické vlastnosti

Návrhové hodnoty únosnosti nosné konzoly FIXPOINT 80 na zatížení vyvolané hmotností výplně, reakcí otevíravých křídel a účinky sání větru jsou stanoveny s použitím montážních lepidel společností SELENA a SOUDAL.

Velikost předsazení: 90 mm ± 10 mm (líc okna stěny). 

Poznámka: Těžiště okna ve vzdálenosti max. 60 mm od stěny!

 

Návrhové únosnosti nosné konzoly FIXPOINT 80 Označení  Hodnoty [kN] 1)
Rámové šrouby 2) Rámové hmoždinky 3)
Návrhová únosnost ve svislém směru Vd 0,60 0,79
Návrhová únosnost ve vodorovném směru Hd 0,47 0,33
       

 

1) platí pro maximální předsazení nosné konzoly vůči hraně stavebního otvoru 15 mm

2) platí pro upevnění do betonu a vápenospískových bloků (plných i děrovaných) pomocí rámových šroubů

3) platí pro upevnění do keramických děrovaných bloků pomocí rámových hmoždinek

 

 

Osazení nosných konzol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmístění nosných konzol se provádí s přihlédnutím k vlastnostem okenních rámů. U otevíravých oken je nutné brát zřetel na síly působící od otevíravých křídel.

 • Rozteč A nosných konzol na parapetní hraně a na ostění je max. 700 mm.
 • Rozteč nosných konzol v nadpraží A je max. 800 mm
 • Vzdálenost krajních nosných konzol B na parapetní hraně od rohu rámu je 50 - 70 mm
 • Vzdálenost nosných konzol E od vnitřních rohů v ostění a nadpraží je 100 - 150 mm


Vzdálenosti jsou měřeny ke středům konzol. 
 

 

 

Upevnění oken a dveří na úrovni podlahy 

Prahové řešení doplňuje systém pro předsazení otvorových výplní WIN-ROCK o upevnění dveří a oken na úrovni podlahy.
Dveře a okna na úrovni podlahy jsou obvykle rozměrnější než okna osazená na úrovni parapetu a vyznačují se obvykle vyšší hmotností a také možným vyšším vneseným zatížením.

Prahové řešení zahrnuje prahovou desku a prahový úhelník.

 

Prahové řešení

Prahová deska:

Prahová deska je vyrobena z ocelového plechu tloušťky 5 mm a je žárově zinkovaná pro zvýšení ochrany proti korozi. Je opatřena podlouhlým otvorem pro ustavení správné pozice vyložení a dvojicí kruhových otvorů pro upevnění dvěma rámovými šrouby do betonu základové desky. 

 

Prahový úhelník:

Prahový úhelník z oceli tloušťky 5 mm žárově zinkovaný je určen pro fixaci podkladního prahového hranolu. V obou nestejně dlouhých ramenech je vždy jeden podlouhlý otvor pro rektifikaci správné pozice podkladního prahového hranolu a jeden kruhový upevňovací otvor pro upevnění do základové desky a pro upevnění podkladního prahového hranolu.

Umístění prahových desek a úhelníků 

                                                                                                                                               

Maximální vzdálenost mezi prahovými deskami X = 550 mm.
Krajní prahové desky se umisťují v rozích jednotlivých oken a v rozích jednotlivých dílů sestav. V místě napojení prahových hranolů pod oknem lze umístit jednu prahovou desku pod styk hranolů.
Prahové úhelníky se umisťují vždy mezi dvojici prahových desek.
Při určení skutečného počtu prahových desek je potřeba zohlednit hmotnost otvorové výplně a uvažovaná zatížení.

 

Prvky systému

Obj. číslo Název Produkt Použití Balení
 
1003 Nosná konzola FIXPOINT 80 pro upevnění okenního nebo dveřního rámu 100 kusů
(20 kusů)
1018 Rámový šroub  Šroub 7,5 x 72 T30

do plných a děrovaných vápenopískových
bloků a betonu

100 kusů
1034 Rámová hmoždinka Hmoždinka SXRL 8x80 FUS

do keramických děrovaných bloků

100 kusů
1044 Podložka Vyrovnávací podložka
7 x 24 x 100 mm
pro vyrovnání profilace plastových rámů 100 kusů
1016 Montážní lepidlo SELENA FIX2 GT
pro upevnění nosné konzoly na stěnu a pro upevnění
parapetního podkladního profilu na nosnou konzolu
290 ml
1017

SOUDAL FIX ALL Turbo

290 ml
1020 Páska exteriérová SELENA TYTAN THERM+ FA AC 150 mm
difuzně otevřená páska pro vnější ochranu připojovací spáry
25 m
1022

SOUDAL Exteriér EXT-AC 140 mm

50 m
1029 Páska interiérová SELENA TYTAN THERM+FI AC Platinum 100 mm
difuzně uzavřená páska pro vnitřní ochranu připojovací spáry
25 m
1021 SELENA TYTAN THERM+FI AC Platinum 70 mm 25 m
1023 SOUDAL Interiér ALU-AC 70 mm 50 m
1028 Penetrace SELENA TYTAN TP-HP Hloubková penetrace
rychleschnoucí adhezní nástřik (nátěr)
1 kg
1024

SOUDAL SWS AEROSOL PRIMER

500 ml
1025 Prahová deska Prahová deska podkladní deska pro podložení prahového hranolu 1 ks
1026 Prahový úhelník Prahový úhelník úhelník pro zajištění polohy prahového hranolu 1 ks
         

 

 Návod na montáž 

Návod na montáž naleznete zde.